Oslava republiky v nejdůležitějším křesťanském kostele světa.

Podpora tvorby národních strategií, rozvoj klíčových ekonomických sektorů i zajištění odolnosti a stability České republiky proti nepřiznivým vlivům. Toto jsou hlavní cíle nového česko-izraelského think thanku, který vzniká ve spolupráci s prestižním a respektovaným izraelským Samuel Neaman Institute. Memorandum o spolupráci při příležitosti státní návštěvy izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga v Praze podepsali zástupci Samuel Neaman Institute a Česko-izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK).

Vzniká nezávislý multioborový think-tank zaměřený na řešení otázek strategického národního zájmu. Stane se klíčovým nástrojem spolupráce obou zemí a trvalou platformou pro sdílení zkušeností, informací a společné řešení klíčových témat současnosti.

Jeho činnost bude zaměřena na otázky širší resilience – sociální, ekonomickou, technologickou i environmentální. Zástupci obou zemí budou společně hledat cesty ke zvýšení odolnosti vůči negativním dopadům včetně pandemií nebo inflace i adaptability na nové trendy a technologie. Hlavním tématy bude věda a technika, vzdělávání, transformace českého průmyslu, infrastruktura, kultura nebo sociální rozvoj společnosti.

Výstupy tohoto zkoumání pak budou sloužit vládě a jejím ministerstvům jako vodítko pro tvorbu národních strategií a komplexních řešení aktuálních problémů v České republice.

Dohodu o založení think thanku včera u příležitosti státní návštěvy izraelského prezidenta Jicchaca Herzoga podepsali na Pražském hradě vrchní zástupci Samuel Neaman Institut, Irad Yavneh a Eitan Adres a Česko-izraelské smíšené obchodní komory, Pavel Smutný a Jiří Maceška.

Již několik desetiletí pomáhá Česko-izraelská smíšená obchodní komora budovat a rozvíjet vztahy mezi Českou republikou a Izraelem, nejen v oblasti obchodní, ale také oblasti politické společenské a kulturní. „Myšlenku založení společného think thanku v partnerství se špičkovým Samuel Neaman Institute považuji za naprosto zlomový moment společné historie obou zemí a příležitost trvale spolupracovat na klíčových

otázkách budoucnosti“, dodává Pavel Smutný, president ČISOK.

Organizace bude zcela nezávislá a umožní nejen efektivně spolupracovat České republice a Izraeli, ale také národním expertům z různých oblastí vědeckého, společenského i kulturního prostředí na národní úrovni.

„Memorandum o spolupráci představuje hluboké přátelství mezi Českou republikou a Izraelem a projev vzájemného uznání mezi oběma národy,“ doplňuje Eitan Adres ze Samuel Neaman Institute.

Profil Samuel Neaman Institute
Samuel Neaman Institute je think-thank pro výzkum národních politik, založený v roce 1978 v Haifě. Institut je v žebříčku hodnocení 2. nejlepší institucí svého druhu na světě a úzce spolupracuje s univerzitou Technion (Israel Institute of Technology). Mezi jeho hlavní činnost patří tvorba tzv. policy papers, tedy konkrétních souhrnných doporučení pro vládu, jednotlivé resorty a instituce v Izraeli. Tato doporučení vznikají z vysoce odborných a komplexních, ale zároveň přímo aplikovatelných výzkumů v oblastech ekonomie, sociologie, vzdělávání, průmyslu, investice, životního prostředí nebo lidského zdraví.

Kontakt pro média:
Ondřej Bočkay: +420 606 726 354, ondrej.bockay@cisok.cz