Oslava republiky v nejdůležitějším křesťanském kostele světa.

Redakce 17.3.2022

Pavel Smutný: Na Ukrajině se bojuje nejen za nás…

Probíhající válka na Ukrajině přinese mnoho změn, jež se budou týkat nejen Ruska. Současná Ukrajina se nám mění před očima a stejně tak se mění i naše nazírání na ni. Vzpomeňme si, že ještě před necelým měsícem bylo na tento stát a jeho obyvatele nahlíženo s mnohými předsudky a negativními stereotypy. To se však nečekaně rychle změnilo, a to díky tomu, jak ukrajinský stát a ukrajinský národ obstály v mezní situaci.

Kromě celosvětových změn by nás, coby obyvatele České republiky, mělo v současné chvíli zajímat především to, jak se změní naše země, její postavení a vnímání v mezinárodním kontextu. Jako presidenta Česko-izraelské smíšené obchodní komory mě pak samozřejmě zajímá sledovat politické aktivity, ekonomický vliv a celkovou pozici Státu Izrael.

Zamysleme se nejprve nad tím, jak se mění Evropská unie jako celek. Návštěva českého premiéra Petra Fialy v Kyjevě byla demonstrací nejen podpory čelních představitelů z řad států střední Evropy, ale v určitém významu byla i bojem právě za Brusel a celou Evropu. Česká republika se tímto aktem vrací do čela zahraniční evropské politiky, jež byla historicky vždy založena na vzájemné solidaritě, demokracii a lidskosti. Tento počin zanechal některé přední západní státníky doslova oněmělé. Sám jsem měl možnost sledovat reakci, nebo vlastně „nereakci“ na tuto cestu přímo z Paříže – tedy ze země, která vždy dominovala evropské diplomacii, aktuálně předsedá Evropské unii a v červenci letošního roku předá předsednictví právě naší zemi.

V tomto kontextu je proto potřeba si položit otázku: Co bude dále s Evropskou unií a s naším postavením v rámci tohoto celku? Domnívám se, že jsme svědky konce jedné etapy dějin, která trvala od konce 90. let a byla charakterizovaná individualistickým pojetím politiky velkých západních států. Nyní ale konečně přichází doba, která bude přát inovacím, odvaze a společenství. Jedním z prvních odvážných kroků může být právě podpora vstupu Ukrajiny do Evropské unie.

Co z toho všeho vyplývá pro náš stát? Dle mého názoru to, že pokud budeme přicházet s inovativními nápady a nebudeme se bát být odvážní, můžeme opět hrát první ligu v evropské politice. Když se bude dařit Ukrajině, bude se dařit i nám. Buďme tedy odvážní a sebevědomí a buďme aktivní při vytváření nového politického i ekonomického uspořádání Evropy. Izrael nám v tomto může být opět vhodným příkladem: ačkoliv je známý jako „Start-Up Nation“, má nyní ambice stát se „Impact Nation“, neboli národem majícím ve světě vliv a dopad.

O novém uspořádání Evropské unie a roli České republiky musíme přemýšlet všichni. Politici, lidé z businessu, experti ze státní správy, profesionálové z různých sfér i akademici. Pojďme společně tvořit vizi, která vrátí Českou republiku zpět do čela evropské politiky nejen na nejbližší dny, ale na mnohem déle.