Oslava republiky v nejdůležitějším křesťanském kostele světa.

Stále víc kolem sebe slýchám, že české firmy od rozdělení Československa jedou na plný výkon. Důvěra lidí v hospodářství, a tedy i podniky, které jsou motorem ekonomiky, ale nijak závratně neroste. Ano, česká ekonomika na tom není vůbec zle, naopak – daří se nám, a to je dobře. V jakém stavu jsou však samotné firmy? Zásadní otázkou přitom není to, jaké mají zisky, ale jaké hodnoty vytvářejí. A jak by tyto firmy měla přijmout společnost.

Jedním z mnoha řešení, které musí změnit vnímání podniků směrem k veřejnosti, je nově přijímaná strategie ESG (environmental, social a governance). Jsou to zkratky, pod kterými není nikomu nic jasného, mnohým lidem se pod tímto pojmem skrývá cosi tajemného. Opak je však pravdou. Tři písmena představují nový fenomén pro všechny velké i malé firmy na světě. E znamená ekologie, S znamená sociální odpovědnost a G představuje moderní řízení podniku. Cílem tohoto přístupu je motivovat firmy, aby více využívaly ekologicky udržitelné zdroje, byly společensky odpovědné a měly vyrovnané podmínky pro všechny zaměstnance. Tím se stane i lepší svět kolem nás.

A není to jen o zlepšení pozice firem k veřejnosti, chybějící principy mohou firmám způsobit i nemalé potíže. Bez strategie ESG jim totiž v příštích letech hrozí zastavení financování. Banky se stále více dívají na to, zda jsou projekty společností udržitelné. Pokud firmy neprokáží, že splňují kritéria ESG, budou mít těžší přístup k penězům. Tato povinnost se do roku 2026 (pro fiskální rok 2025) dotkne všech firem nad 250 zaměstnanců a do roku 2027 i kotovaných malých a středních firem po celém světě.

Je tedy jasné, že ESG není žádná móda z Bruselu. ESG, a za to bych se chtěl postavit, je zásadní změna nahlížení na podnikání. A je jen na nás, jak se k tomuto fenoménu postavíme. Buď tento fenomén pojmeme čistě byrokraticky a stane se z toho jen brzda pro firmy či další regulace pro podnikání, což rozhodně nechceme, anebo ESG využijeme jako příležitost k systémové změně.

Je možné se na celé téma dívat jako na represivní věc, což je ale úplně zpozdilé nebo dokonce hloupé. Pojďme se na tyto věci dívat pozitivně, a neříkám to jen proto, že chci lacině burcovat optimismus. Co je v ESG principech zakódované, je eticky velmi správné. Jde zkrátka o to, že dneska skutečně už nestačí, že firma „jen“ zaměstnává lidi, něco vyrábí a má z této činnosti zisk. Už nejde jen o hmotné statky. Jedná se sice o základní podnikatelskou mantru a správnou věc, protože jiný přístup znamená socialismus a dlouhodobě nefunkční systém, který už prostě nechceme. My ale nad tento rámec a nad tuto mantru potřebujeme mnohem víc – potřebujeme daleko lépe integrovat společnosti, aby byly odpovědnější, aby myslely na životní prostředí, hodnoty a na místo, kde jsou. Aby se zajímaly o obec, děti, seniory a aby prostě byly sympatické a společnost je lépe přijala. Pak se bude lépe dařit i jim samotným a vyděláme na tom všichni.

Psáno pro blog na Aktuálně.cz, 17. 2. 2023.

Autor: Pavel Smutný