Národ bez symbolů je jako tvor bez kostry.

V článku pro zprávy E15 se Pavel Smutný zaobírá pojmy jako je hodnota, symbol či národní identita. Zodpovídá otázky týkající se udílení Cen Arnošta Lustiga, zdůrazňuje význam společenských rituálů a a vysvětluje, dle čeho je možné měřit abstraktní pojem jako je velikost národa.

„Skutečná velikost každého národa se poměřuje tím, které jedince ze svého středu si vybírá za vzory hodné následování. A tím, jaké kvality a hodnoty tito jedinci reprezentují.”