Oslava republiky v nejdůležitějším křesťanském kostele světa.

„Národní rozvojový fond je odpovědí na klíčové otázky, které před námi stojí: Česká republika překonala období 90. let, privatizovala, provedla transformaci, zbohatla, ale stále cítíme past středního příjmu. Ekonomika v národním vlastnictví se nerozvíjí. Trvalé spoléhání na zdroje státního rozpočtu a daňovou službu není řešením, musíme umět mobilizovat další zdroje. Fond je formou konjunkce státních a soukromých peněz. Je to partnerství státu a soukromého sektoru, které přinese nové investiční zdroje a bude dále rozvíjet klíčové oblasti veřejného a soukromého zájmu ve prospěch bohatství České republiky. Umožní tak financovat širokou škálu projektů, které mají vysoký sociální i ekonomický potenciál.“

Pavel Smutný vystoupil k tématu Národního rozvojového fondu na konferenci Bankovnictví II, kterou pořádal týdeník Euro.