Oslava republiky v nejdůležitějším křesťanském kostele světa.

Mottem českého předsednictví se stal slogan Evropa jako úkol. Odkazuje na projev Václava Havla, ve kterém vyzýval k přijetí zodpovědnosti za ekologické, ekonomické i sociální problémy světa. Kam se Evropská unie za tu dobu posunula? A jak si Česká republika ve svém „ředitelování“ vede? Advokát Pavel Smutný se v pořadu Jak to vidí na Českém rozhlase ještě zamyslí nad budoucností britské monarchie i nad nutností kultivace veřejného prostoru.

„České předsednictví je především obrovská příležitost zesílit a obnovit kontakty. Velikou otázkou ovšem zůstává, zda toho dokážeme využít,“ zamýšlí se v pořadu Jak to vidí… advokát a předseda Česko-izraelské smíšené obchodní komory Pavel Smutný.

„Velice živě si pamatuji groteskní historky z nárazu českých představitelů s velkým světem v 90. letech. To už dneska naštěstí neplatí. Umíme to čím dál líp. Jazyková vybavenost i znalost světa je dnes o mnoho lepší,“ připouští.

Rozhodování od stanu

Na druhé straně je ale nutné podle Pavla Smutného říct, že štrasburský projev Václava Havla nebyl jenom plný obdivu vůči Evropské unii. „On jí dával i různé úkoly. Jako filozof spíše než jako politik se zamýšlel nad zásadními reformními kroky, které Unie podle jeho názoru už tehdy potřebovala. A podívejte se, kam se Unie posunula?“

Před Evropskou unií stojí stále řada obtížných úkolů. „Bohužel si ale nejsem jistý, zda je v současném stavu chce Unie splnit,“ konstatuje hořce advokát. „Uvědomme si ale, že Unii představuje 27 států. Vidíme, že probíhají volby. Velice napjatě čekáme volby v Itálii. Vidíme novou vládu v Německu. Vidíme další zesilující se tlak na Green Deal, který podle mého názoru postrádá velmi významnou evropskou ctnost, a to je dopadová studie v Evropě.“

„Evropa by prostě neměla dělat Čingischána a rozhodovat se od stanu. Měla by dělat Evropu. Rozhodovat se pomalu, promyšleně a třeba i byrokraticky, ale když se něco rozhodne, tak se ví, jak to dopadne a jak to skončí. Dneska jsou v Evropě přijímána rozhodnutí, o kterých vůbec nikdo neví, jak dopadnou. To je přece skandální. To není Evropa v tom smyslu, jak ji známe historicky,“ nešetří kritikou host Zity Senkové.

Sebevědomě k novým vizím

Podle Pavla Smutného je nejdůležitější vystupovat i ve složité situaci sebevědomě. „Moc bych si to přál. Platí totiž, že kdo má sílu, má sílu. Ale také platí, že kdo má nápad, má nápad. A kdo má vytrvalost, tak ten nápad často prosadí.“

„Proto přicházejme s vizemi. Ale ne s 20 let starými vizemi Václava Havla, ale s novými věcmi v tom duchu. Václav Havel byl intelektuál a byl kritický ze samé podstaty. Přistupujme k tomu takto a požadujme takové věci, aby nám v té Unii bylo prostě dobře.“

Text: Zita Senková