Oslava republiky v nejdůležitějším křesťanském kostele světa.

V letošním roce si připomínáme 30 let obnovení česko-izraelských vztahů. V souvislosti s bojem proti pandemii je důležité si připomenout, jak blízká a vzájemná spolupráce mezi oběma zeměmi panuje. A to navzdory tomu, že Izrael není naším bezprostředním sousedem ani členskou zemí EU. Češi jsou Izraelcům dáváni za příklad v disciplinovanosti a nošení roušek.

V Čechách naopak sledujeme trendy spojené s testováním či diagnostikou. Za zmínku stojí i významné bilaterální výzkumné projekty, například spolupráce profesora Joela Sussmana z proslulého Weizmannova institutu a rovněž držitele čestného doktorátu Univerzity Karlovy, s českým BIOCEVem. BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy) se věnuje oblasti medicíny a léčby vzácných onemocnění.

Jeho odborníci se v rámci spolupráce s Weizmannovým institutem podílejí na vytváření Proteopedie, což je internetová encyklopedie 3D modelů biomolekul. V reakci na pandemii nového koronaviru mu byla věnována nová stránka Proteopedie, kde jsou shromážděny příspěvky i od českých vědců.

Důležitou roli ve vzájemných vztazích hraje Česko-izraelská smíšená obchodní komora, která se podpoře inovací a výzkumu věnuje kontinuálně několik posledních let. Vedení ČISOK se podílelo na vytvoření vládní Inovační strategie ČR 2019–2030. Izraelci jsou ochotni s Českou republikou sdílet kontakty, know-how v oblastech jako telemedicína, vzdálená diagnostika či celková digitalizace ve zdravotnictví.

Díky loňskému česko-izraelskému inovačnímu dni v Olomouci, který byl věnovaný problematice eHealth, již probíhá spolupráce Moravské vysoké školy Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci s izraelskými epidemiology.

Zatímco Izraelci jsou tradičně vnímáni jako velcí inovátoři, Češi během pandemie nezůstávají pozadu. Rektor ČVUT se na sociálních sítích proslavil návodem na ochranný štít z PET lahve, Izraelci následně poskytli návod na snadné sestavení plicního ventilátoru a seznam více než osmi desítek firem se zájmem o spolupráci v boji proti pandemii.

Společnost DEKONTA je skvělým příkladem úspěšné česko-izraelské spolupráce v ochraně příslušníků integrovaného záchranného systému, včetně zdravotnických složek, což právě v těchto dnech nachází významné uplatnění. Její zařízení pro dezinfekci osob, automobilů a různých technologií je nasazeno hasičským sborem na pražském letišti Václava Havla. Know-how v oblasti civilní chemické ochrany je pro Izraelce velmi zajímavá.

V rámci projektu DELTA 2 Technologické agentury ČR se DEKONTA podílí na vývoji filtrační a ventilační ochlazovací jednotky pro ochranné oděvy, společně s izraelským partnerem. Vyhlášení výzvy pro mezinárodní spolupráci českých a izraelských firem ve vývoji společných technologií připravuje Technologická agentura ČR a její izraelský partner i pro letošní rok. Důraz bude kladen právě na boj s covid-19. Detaily výzvy by měly být zveřejněny v polovině května.

Reakce domácích podnikatelů, vědců a vysokých škol na pandemii ukázala, že se inovativní prostředí za poslední roky výrazně proměnilo. Je to právě i díky nasbíraným zahraničním zkušenostem. Pro izraelské partnery tak dnes Česko představuje zemi s talentem a know-how, které mohou dát základ komerčně úspěšným projektům.

To potvrzuje také vědecká diplomatka v Izraeli Delana Mikolášová: „Izrael nás na poli vědy a technologií vnímá jako důležitého partnera i v aktuálním boji s covid-19. Svědčí o tom i skutečnost, že izraelské ministerstvo pro vědu, technologie a vesmír, by rádo v blízké době nabídlo České republice společný bilaterální program na podporu výzkumných týmů v boji s pandemií jako jedné z mála zemí v Evropě.“

Psáno pro Lidové noviny, 22. 4. 2020

Zdroj: https://www.lidovky.cz/nazory/smutny-boj-s-covid-19-zvyraznuje-hlubsi-smysl-cesko-izraelske-spoluprace.A200422_091159_ln_nazory_rkj